• Toyota Probox
 • No Bids Above Reserve
 • No Bids
 • Ended on: Fri, 22 May, 2020
 • Subaru Forester
 • No Bids
 • No Bids
 • Ended on: Fri, 22 May, 2020
 • Nissan Sunny
 • No Bids
 • No Bids
 • Ended on: Fri, 22 May, 2020
 • Volvo Excavator
 • No Bids Above Reserve
 • No Bids
 • Ended on: Fri, 22 May, 2020
 • Stone Cutter
 • No Bids Above Reserve
 • No Bids
 • Ended on: Fri, 22 May, 2020
 • Caterpillar Loader
 • No Bids
 • No Bids
 • Ended on: Fri, 22 May, 2020
 • Toyota Fielder
 • Ksh 534,000.00
 • *******
 • Ended on: Fri, 22 May, 2020
 • Toyota Corolla
 • No Bids
 • No Bids
 • Ended on: Fri, 22 May, 2020
 • Peugeot 207
 • No Bids
 • No Bids
 • Ended on: Fri, 22 May, 2020